ΘΗΣΑΥΡΌΣ. Κέρας ἀμαλϑείας, ϰαὶ ϰῆποι Ἀδώνιδος. Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis. Ed: Aldus Manutius and Urbanus Bolzanius Bellunensis

Autore: CORNUCOPIAE

Tipografo: Aldus Manutius

Dati tipografici: Venice, 1496

Formato: in folio

[6827]